A-Z marketing

A-Z marketing er blevet udviklet til længerevarende partnerskaber med fokus på vækstpotentialet i din virksomhed.

Igennem dialog gennemgås din virksomhed fra A-Z med henblik på udnyttelse af dit markedspotentiale. ELW giver konkret rådgivning om de tiltag, der kan øge din omsætning og sikre virksomhedens fortsatte vækst.

A-Z marketing er sparring på alle områder. Igennem grundig analyse af virksom-hed, kunder, konkurrenter og produkter vejleder ELW dig om positionering og strategisk tilpasning til markedets aktuelle vilkår.

Efterfølgende designes eller re-designes dine materialer, prislister, homepage, emballager og øvrige eksterne kommunikationsmaterialer i overensstemmelse med de i analysen identificerede behov.

Ydelserne i A-Z marketing skræddersys præcis til dine behov, hvorfor enkelte elementer kan fravælges.Hovedkompetencer i overskrifter