April 2005


ELW deltager på seminar "Ledelse i forandring".

Emneoversigt:

  • Ledelse i forandring v. Professor Anders Drejer sætter fokus på de teoretiske og praktisk forandringer i ledelsesbegrebet undergår i disse år.
  • Strategi før, nu og i fremtiden v. Professor Emeritus Louis Printz tager tråden op og sætter fokus på de strategiske udfordringer for brancher og virksomheder i transformation.
  • Universiteternes nye udfordringer v. Lektor John Kjeldsen fokuserer på, hvorledes universiteternes entrepreneurielle kompetencer udgør en vigtig konkurrencefaktor i vidensamfundet.

Seminaret giver meget stof til eftertanke, og kom derfor til at danne rammen om ELW's nyhedsbrev. Du kan læse nyhedsbrevet i sin fulde længde nedenfor.


ELW NYHEDSBREV - APRIL 2005

Handelshøjskolen i Århus inviterede til arrangementet "Ledelse i forandring" tirsdag d. 5. april. I det følgende kan du læse et sammendrag af indlæggene om "Ledelse i forandring" og "Strategi før, nu og i fremtiden" ved Professor Anders Drejer og Professor Emeritus Louis Printz.

Fra industrisamfund til vidensamfund

Samfundet:

Overgangen fra industrisamfund til vidensamfund medfører en forandring fra stor ensartethed i institutioner, befolkning, medier etc. til et atomiseret samfund. Tidligere var fokus på en specialisering af aktiviteter synkront baseret på en centraliseret politisk magt, hvor der i vidensamfundet fokuseres på asynkrone aktiviteter og en større distributivitet af den politiske magt.

Arbejdskraften:

For individet og på arbejdspladserne betyder det, at det synkrone arbejdssted på arbejdspladsen ændres til et asynkront arbejde på arbejdspladsen, i hjemmet og i cyberspace. Den gamle opdeling i arbejdstid og fritid eksisterer ikke længere for fremtidens medarbejdere. I industrisamfundet så de ansatte frem til fyraften, hvor man tog sin cykel og kørte ud i kolonihaven, hvor man rigtig skulle nyde sin fritid.

Arbejdskraften var tidligere uddannet til centralisering, standardisering og specialisering. Den rigtige arbejdskraft i vidensamfundet er uddannet med hovedvægt på kompetence, selvledelse og kreativitet - en individualiseret proces, der foregår igennem hele livet.

(ELW: I mine øjne kan man betragte opgaveløsningen i vidensamfundet som et løg, hvor der er en kerne af opgaver, der skal løses i arbejdsmæssig forstand, og så en masse lag af informationer eller spørgsmål, der skal afklares før end man kommer ind til kernen og kan gå i gang med at løse den arbejdsmæssige del af opgaven. Når man er involveret i en opgave og f.eks. besvarer spørgsmål og andet uden for "arbejdstiden" løses opgaverne meget hurtigere. Idet der altid er en vis responstid fra "bolden lander" til den sendes videre igen. Med en "forlænget dag" kommer man hurtigere ind til kernen, hvor efter opgaven kan løses.... I dialog med professor Anders Drejer er jeg kommet frem til, at man kunne kalde det nye begreb for "informationsdagen", som både omfatter den almindelige arbejdsdag og de "interessetimer" fremtidens medarbejdere og samarbejdspartnere anvender på informationsformidling f.eks. besvarelse af mails uden for den almindelige arbejdstid.)

Markedet:

På markedsniveau er der måske mere præcist tale om et oplevelsesmarked. Fokus er gået fra (fysiske) kerneydelser til udenoms-egenskaber og forventede effekter. Kunden er gået fra at opfatte sig selv som kunde - til at opfatte sig som gæst: krævende, kræsne gæster, der forventer en oplevelse for livet. Hver gang....

Der er maksimal tilpasning imellem det nye marked og kunden, hvor de fysiske produkter skal suppleres med det virtuelle og oplevelser. I massesamfundet var indholdet af ydelser hardware - i det nye marked suppleres hardware med software + brand + viden.

Konkurrencefordelene i massemarkedet lå på pris og evt. kvalitet med en langsom clock speed på 10-15 år. Det nye marked arbejder med hurtig clock speed på 1-3 år og konkurrencefordelene: pris, udvidet kvalitet med levering, services, etc. + individualisering og oplevelser.

Citat - Mærsk Mc-Kinney Møller:

"Kun ved nytænkning og stadig tilgang af nye aktiviteter undgås stilstand, som i vor tid er ensbetydende med tilbagegang."

Jeg håber, at du også har kunnet finde lidt inspiration i ovenstående. Jeg oplevede det selv som en spændende vinkling på fremtidens udfordringer.

Med venlig hilsen

Kalle Egholm, ELW


Ønsker du at modtage fremtidige nyhedsbreve kan du tilmelde på mail: info@elw.dkTil forsiden af nyhedsarkivet